Telefon
Infolinia: WT 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: WT 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta

Moc umowna

Moc pobierana i wprowadzana do sieci. Każdy konsument podpisując umowę z dystrybutorem zobowiązuje się on do dostarczania odpowiednej ilości prądu zadeklarowanej przez Ciebie, czyli mocy umownej. Do obowiązków właściciela przedsiębiorstwa należy dbanie o to, aby moc umowna nie została przekroczona. W takim przypadku będzie się to wiązało z koniecznością złożenia nowej deklaracji, uiszczeniem opłaty oraz oczekiwaniem na zmianę nowego przyłącza. Dlatego warto rzetelnie określić moc umowną w jednym z dokumentów:

  • Umowie o świadczenie usług dystrybucji, umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartość maksymalna, wyznaczona w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresie 15 minutowych
  • Umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawieranej pomiędzy OSP, a OSD, jako średnia z maksymalnych łącznych mocy średnio godzinnych pobieranych przez danego OSD w miejscach dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej będących miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej, wyznaczoną na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
  • Umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawieranej pomiędzy OSP a OSD, dla miejsc dostarczania energii elektrycznej niebędących miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej, jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie godziny.