WAŻNE INFORMACJE
DLA KLIENTÓW

 

 

ZMIANY W FIRMIE:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2021 r. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Od dnia 1 października 2021 r. Spółka funkcjonuje pod nazwą Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. w likwidacji. 

Od tego dnia, Spółka będzie podejmować stopniowe działania zmierzające do ograniczenia jej działalności gospodarczej oraz zakończenia zobowiązań kontraktowych. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce FAQ.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na złożoność pytań związanych z likwidacją i/lub rozwiązaniem umów, zachęcamy do porozumiewania się w formie pisemnej na adres Spółki lub w formie elektronicznej składając pytania na adres e-mail: kontakt@poprostuenergia.pl lub za pośrednictwem Elektronicznego Biuro Obsługi Klienta.

FAQ: link