Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, czy interesująca Cię odpowiedź nie pojawiła się
już w naszej sekcji FAQ.

Środki poprawy efektywności energetycznej

 1. Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. środkiem poprawy efektywności energetycznej jest.

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615); 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

O prądzie

 1. Jaka stawka VAT na prąd od stycznia 2022?

  27 stycznia 2022 roku Prezydent RP podpisał kolejną ustawę (ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), na mocy której zmniejszono stawkę podatku do wartości od wybranych towarów lub usług. Powyższa ustawa jest częścią tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 lutego 2022 roku to:

  • przedłużenie 5% stawki VAT na energię elektryczną do dnia 31 lipca 2022 r.
   W przedmiotowym – AKTUALNYM stanie prawnym, stawka podatku VAT dla energii elektrycznej o kodzie CN 2716 00 00 wynosi 5% od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. Więcej informacji dotyczących Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. dostępnych jest tutaj

 2. Skąd bierze się prąd?

  Energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowni z dostępnego paliwa, głównie węgla kamiennego i brunatnego. Z tego miejsca prąd jest przesyłany do Głównych Punktów Zasilających, po czym trafia do sieci dystrybucyjnej, domów i firm.

 3. Czym różni się sprzedawca od dostawcy energii?

  Dostawca energii posiada własną sieć dystrybucyjną i dostarcza prąd do Twojego domu lub przedsiębiorstwa w konkretnym regionie. Sprzedawca prądu jest to firma, która nie musi posiadać własnej sieci, ale może pośredniczyć w tym procesie i sprzedawać prąd.

 4. Kiedy warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  W każdej chwili możesz przeanalizować swój dotychczasowy rachunek za prąd i przekonać się, za co tak naprawdę płacisz. Najbardziej oczywistym momentem na zmianę sprzedawcy jest zakończenie dotychczasowej umowy, ale możesz zgłosić się do nas w każdej chwili. Istnieje duża szansa, że będziemy mogli rozwiązać Twoją aktualną umowę wcześniej i zaproponować lepszą ofertę.

 5. Jak dobrać odpowiednią taryfę?

  Obecnie Po Prostu Energia oferuje taryfy prądu C,B dla klientów  biznesowych. Skontaktuj się z nami, a nasz konsultant przygotuje dla Ciebie ofertę lub podpisz umowę samodzielne online: Kup Teraz

O gazie

 1. Jaka stawka VAT dla paliwa gazowego od stycznia 2022 roku?

  27 stycznia 2022 roku Prezydent RP podpisał kolejną ustawę (ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), na mocy której zmniejszono stawkę podatku do wartości od wybranych towarów lub usług. Powyższa ustawa jest częścią tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 lutego 2022 roku to:

  • wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny do dnia 31 lipca 2022 r., (zgodnie z postanowieniami tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 1.0. stawka 8% miała obowiązywać do 31 marca 2022 roku);
   W przedmiotowym – AKTUALNYM stanie prawnym (z dnia 27.01.2022) , stawka podatku VAT dla gazu o kodach CN 2711 11 00 lub 2711 21 00, wynosi: – 8% – od dnia 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. – 0%– od dnia 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. Więcej informacji dotyczących Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. dostępnych jest tutaj

 2. Czy obsługujemy rozliczanie tzw. akcyzy procentowej?

  Po Prostu Energia S.A. w likwidacji nie obsługuje rozliczania tzw. akcyzy procentowej. Faktury wystawiane są wyłącznie z całkowitym zwolnieniem z akcyzy lub akcyzą płatną w 100%.

 3. Czy możliwe jest podawanie samodzielnych odczytów gazomierzy przez Klienta?

  Po Prostu Energia S.A. w likwidacji nie przyjmuje odczytów gazomierza przekazywanych samodzielnie przez Klienta. Faktury wystawiane są wyłącznie w oparciu o dane opublikowane przez Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).  

 4. Czym różni się sprzedawca gazu ziemnego od jego dystrybutora?

  Sprzedawca gazu ziemnego jest firmą zajmującą się obrotem paliwa gazowego, który kupuje gaz od wytwórców handlujących na rynku energii i sprzedaje ją Klientom. Dystrybutor natomiast (inna nazwa Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD) to firma, która odpowiada za wszelkie aspekty techniczne dystrybucji gazu zimnego: jakość paliwa gazowego, ciągłość dostaw, eksploatację sieci, konserwację, bieżące naprawy i remonty, czy wreszcie rozbudowę sieci gazowej.

 5. Czy zmiana sprzedawcy gazu wiąże się z jakimiś kosztami?

  Nie. Zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpłatna nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 6. Kto po zmianie sprzedawcy odczytuje gazomierz?

  Gazomierz odczytuje Operator Systemu Dystrybucyjnego w zależności od ustalonej częstotliwości.

 7. Czy zmieniając sprzedawcę gazu muszę zmienić gazomierz?

  Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierza. Gazomierz jest własnością Operator Systemu Dystrybucyjnego.

 8. Gdzie mogę zgłosić ewentualną awarie gazu ziemnego?

  W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej należy dzwonić pod numer 992. Numer ten jest numerem alarmowym i powinien być używany jedynie w sytuacjach nagłych i wyjątkowych. Wszystkie zgłoszenia interwencyjne są rejestrowane.

 9. Czy nadal będę dostawał jedną fakturę?

  Tak. Po zmianie sprzedawcy gazu na Po Prostu Energia obowiązuje umowa kompleksowa, czyli jedna faktura za dystrybucje i sprzedaż.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży

 1. Co oznacza dla mnie, że spółka Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. została postawiona w stan likwidacji? Czy moja umowa będzie realizowana przez Spółkę?

  Uchwałą z dnia 1 października 2021 r. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. zdecydowało o rozwiązaniu Spółki i otwarciu wobec niej postępowania likwidacyjnego. Powyższa decyzja związana jest z aktualizacją strategii Grupy ALPIQ, do której Spółka należy. Zakłada ona ograniczenie na terenie Polski działalności w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Z uwagi na fakt, iż Spółka – w Grupie ALPIQ – była dedykowana do prowadzenia działalności właśnie w tym obszarze, decyzja koncernowa odnosi się do jej aktywności. Od dnia 1 października 2021 r. Spółka będzie podejmować działania zmierzające do stopniowego wygaszenia swojej działalności biznesowej, w tym także działalności koncesjonowanej, polegającej na obrocie energią elektryczną i paliwem gazowym ze swoimi Odbiorcami. Powyższe nie oznacza, że wszystkie umowy, która Spółka ma zawarte ze swoimi Odbiorcami zostaną natychmiast rozwiązane. Spółka deklaruje, że część umów sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego będzie realizowała do końca okresu na jaki zostały zawarte. Pozostałe umowy Spółka będzie stopniowo wypowiadała, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tak aby Odbiorcy mieli zabezpieczony czas na zawarcie umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej lub paliwa gazowego. W celu realizacji powyższych kroków, Spółka z każdym Odbiorcą skontaktuje się indywidualnie w odpowiednim terminie

 2. W jaki sposób będą przetwarzane moje dane osobowe po zakończeniu okresu sprzedaży?

  Po rozwiązaniu umowy/umów Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celach marketingowych. Nie możemy jednak natychmiast zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych i całkowicie je usunąć, ponieważ musimy wypełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa. Możemy i usuniemy Państwa dane osobowe niezwłocznie po upływie niżej określonych okresów przechowywania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszą Spółkę tylko wtedy, gdy przetwarzanie: - jest wymagane przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. do wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych, w tym związanych z wystawianiem lub księgowaniem faktur, tj. nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, i/lub - odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki jako administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np.: w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez naszą Spółkę w związku z rozwiązaną umową/rozwiązanymi umowami, do upływu 12 miesięcy od upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wypowiedzianej umowy/umów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności dostępnej na www.poprostuenergia.pl. W przypadku dalszych pytań związanych z danymi osobowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Spółką pod adresem: privacy@poprostuenergia.pl

 3. Jak mogę poznać szczegóły dotyczące wypowiedzenia mojej umowy sprzedaży?

  W związku ze stanem likwidacji Spółki  Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. w likwidacji,  uruchomiliśmy  dedykowaną infolinię – nr tel:  22 32 33 335, pod którą można uzyskać wszelkie informacje na temat swojej umowy oraz procesu zmiany sprzedawcy i przedterminowego zakończenia okresu sprzedaży. Z uwagi jednak na złożoność pytań związanych z likwidacją i/lub rozwiązaniem umów, zachęcamy do porozumiewania się w formie pisemnej na adres Spółki: Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. w likwidacji al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. lub w formie elektronicznej składając zapytania na adres e-mail: kontakt@poprostuenergia.pl  bądź za pośrednictwem Klienta Elektronicznego Biuro Obsługi.

 4. Czy obowiązują jakieś kary za przedterminowe rozwiązanie umowy?

  Zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy z uwagi na otwarcie wobec Sprzedawcy postępowania likwidacyjnego lub zakończenia działalności koncesjonowanej, niezależnie od tego kto wypowie umowę (Odbiorca czy Sprzedawca),  Spółka nie będzie nakładała kar za przedterminowe rozwiązanie umowy sprzedaży.  . Ponadto, pomimo otrzymanego wypowiedzenia z 3-miesięcznym okresem zakończenia wypowiedzenia , Odbiorca ma prawo do jeszcze szybszego rozwiązania Umowy, nie czekając na upływ trzech miesięcy. Wystarczy, aby Odbiorca złożył oświadczenie woli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, następującego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostało dostarczone do Sprzedawcy.  Możliwe jest również skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie zgodnego porozumienia obu Stron – Sprzedawcy oraz Odbiorcy. Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy – ze względów rozliczeniowych, powinno przypadać na koniec okresu rozliczeniowego (tj. na koniec miesiąca). Również w takich przypadkach, Spółka nie będzie naliczała kar za przedterminowe rozwiązanie umowy. Wszelką korespondencję mailową można kierować na kontakt@poprostuenergia.pl lub listownie na adres firmy Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. w likwidacji, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

 5. Co jeżeli nie uda mi się znaleźć nowego sprzedawcy w ciągu 3 miesięcy?

  W celu uniknięcia przerwy w dostawie energii elektrycznej lub paliwa gazowego po okresie wypowiedzenia, Odbiorca powinien zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę, w ramach której zapewni sobie od dnia następującego po dniu rozwiązaniu naszej umowy, kontynuację dostaw. Należy jednak pamiętać, że zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub dostaw paliwa gazowego powinno odbyć się z zabezpieczeniem odpowiedniego terminu na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Wybrany przez Państwa nowy sprzedawca powinien zgłosić umowę do OSD z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni. Dlatego sugerujemy, aby zawarcie umowy z nowym podmiotem nie zostawiać na ostatnią chwilę. Brak podjęcia stosownych działań zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego OSD oraz zgłoszenia nowego sprzedawcy może skutkować: w przypadku energii elektrycznej - uruchomieniem sprzedaży rezerwowej, co może narazić Odbiorcę na wyższe niż stosowane w podstawowym cenniku ceny energii  a w przypadku paliwa gazowego - wstrzymaniem dostaw  do danego punktu poboru.

 6. Jak mogę dokonać zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub paliwa gazowego?

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej lub paliwa gazowej jest prosta i można ją dokonać niezależnie od miejsca zamieszkania. Każdy Odbiorca indywidualny oraz biznesowy na pełna swobodę w doborze sprzedawcy energii elektrycznej lub dostaw paliwa gazowego. Aby wybrać najkorzystniejszego dla siebie sprzedawcę polecamy skorzystać z ogólnodostępnych porównywarek cen, a wiarygodność firmy możliwa jest do weryfikacji na portalu Urzędu Regulacji Energetyki. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedawca energii elektrycznej lub paliwa gazowego nie może zawierać umów sprzedaży z Odbiorcą indywidualnym (odbiorcą w gospodarstwie domowym) w formie door-to-door (tj. poza lokalem przedsiębiorstwa). Umowa zawarta w ten sposób jest umową nieważną z mocy prawa. Sprzedawcy energii elektrycznej lub paliwa gazowego  działający zgodnie z przepisami prawa nie wysyłają akwizytorów do domów Odbiorców, celem podpisania umowy. Zawsze czynność ta odbywa się w specjalnych Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej danego sprzedawcy. Zawarcie nowej umowy powinno odbyć się z zabezpieczeniem odpowiedniego terminu na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Wybrany przez Państwa nowy sprzedawca musi zgłosić umowę do OSD z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni. Brak podjęcia stosownych działań zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego OSD oraz zgłoszenia nowego sprzedawcy może skutkować uruchomieniem sprzedaży rezerwowej (w przypadku energii elektrycznej) lub wstrzymaniem dostaw (w przypadku paliwa gazowego) do danego punktu poboru.

 7. Czy mogę skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

  Tak, w każdej chwili Odbiorca ma możliwość złożenia oświadczenia woli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, następującego po miesiącu w którym takie oświadczenie zostało dostarczone do Sprzedawcy (Spółki).  Możliwe jest również skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie zgodnego porozumienia obu Stron – Sprzedawcy oraz Odbiorcy. Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy – ze względów rozliczeniowych, powinno przypadać na koniec okresu rozliczeniowego (tj. na koniec miesiąca). Wszelką korespondencję mailową można kierować na: kontakt@poprostuenergia.pl lub listownie na adres Spółki: Po Prostu Energia S.A. w likwidacji. w likwidacji, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

 8. Czy do czasu wygaśnięcia umowy ciągłość dostaw jest zabezpieczona?

  Tak, do końca 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia  Odbiorcy mają gwarancję dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego do punktów odbioru określonych w zawartych umowach. Do czasu rozwiązania umowy, tj. do końca okresu wypowiedzenia, sprzedaż energii elektrycznej lub paliwa gazowego będzie zatem realizowana przez Spółkę na dotychczasowych warunkach, tj. zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie

 9. Co dla mnie oznacza wypowiedzenie kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego ?

  Zgodnie z postanowieniami łączącej umów sprzedaży paliwa gazowego lub umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego, postawienie Spółki w stan likwidacji jest przesłanką uprawniającą zarówno Odbiorcę jak i Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Otrzymanie zatem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oznacza, że od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Odbiorca otrzymał przedmiotowe wypowiedzenie, biegnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zakończy się z upływem ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego. Po tym okresie łącząca nas umowa ulegnie rozwiązaniu. Zapewniamy jednak, iż w związku z zakończeniem realizacji Umowy, Odbiorcy nie zostaną obciążeni przez Spółkę żadnymi dodatkowymi kosztami. W celu zapewnienia kontunuowania dostaw paliwa gazowego po rozwiązaniu umowy, Odbiorca powinien w ciągu ww. 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, zawrzeć z nowym sprzedawcą paliwa gazowego umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do punktu poboru gazu Odbiorcy. Odbiorca nie powinien jednak pozostawiać na ostatnią chwilę zawarcia umowy z nowym sprzedawcą paliwa gazowego. Zawarcie nowej umowy powinno odbyć się z zabezpieczeniem odpowiedniego terminu na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Wybrany przez Odbiorcę  nowy sprzedawca powinien zgłosić umowę do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni. Brak podjęcia stosownych działań zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego OSD oraz zgłoszenia nowego sprzedawcy może skutkować wstrzymaniem dostaw paliwa gazowego do danego punktu poboru. Informujemy również, że w związku z zakończeniem realizacji Umowy zostanie dokonane rozliczenie końcowe. Nastąpi ono niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznych pomiarów końcowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Rozliczenie z tytułu dostaw paliwa gazowego nastąpi według warunków cenowych  i stawek opłat dotychczasowych, tj. obowiązujących Strony w dniu złożenia przez Sprzedawcę wypowiedzenia Umowy

 10. Dostałem od Spółki oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Co dla mnie oznacza wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej ?

  Zgodnie z postanowieniami  łączących nas umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dostarczania energii elektrycznej, postawienie Spółki w stan likwidacji jest przesłanką uprawniającą zarówno Odbiorcę jak i Sprzedawcę do   wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Otrzymanie zatem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oznacza, że od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Odbiorca otrzymał przedmiotowe wypowiedzenie, biegnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zakończy się z upływem ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego. Po tym okresie łącząca nas umowa ulegnie rozwiązaniu. Zapewniamy jednak, iż w związku z zakończeniem realizacji Umowy, Odbiorcy nie zostaną  obciążeni przez Spółkę żadnymi dodatkowymi kosztami. W celu zapewnienia kontunuowania dostaw energii elektrycznej po rozwiązaniu umowy, Odbiorca powinien w ciągu ww. 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, zawrzeć z nowym sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej. Odbiorca nie powinien pozostawiać na ostatnią chwilę zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej. Zawarcie nowej umowy powinno odbyć się bowiem z zabezpieczeniem odpowiedniego terminu na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Wybrany przez Odbiorcę  nowy sprzedawca powinien zgłosić umowę do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni. Brak podjęcia stosownych działań zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego OSD oraz zgłoszenia nowego sprzedawcy może skutkować uruchomieniem sprzedaży rezerwowej  do danego punktu poboru. Informujemy również, że w związku z zakończeniem realizacji dotychczasowej umowy zostanie dokonane przez Spółkę rozliczenie końcowe. Nastąpi ono niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznych pomiarów końcowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.