Telefon
Infolinia: ND Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: ND Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
29 października 2020 2020-11-09

  Zamówienia publiczne stanowią istotną formę udziału...

 active  active

Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych – jak wpłyną na organizację przetargów na energię elektryczną i gaz?

 

Zamówienia publiczne stanowią istotną formę udziału sektora publicznego w gospodarce. W związku z tym, wszelkie zmiany w prawie dot. przetargów na zamówienia publiczne mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, w tym dostawców prądu i gazu. Dowiedz się, jak nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, wpłynie na organizację przetargów w tej branży.

 

Nowe Prawo Zamówień Publicznych ma zapewnić m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień oraz poprawę pozycji wykonawców i podwykonawców w realizacji kontraktu. Kolejnym celem zmian jest zwiększenie efektywności, innowacyjności i przejrzystości zamówień. Nowelizacja ma również wpłynąć na wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji umów publicznych. W związku z tym, wprowadzono wiele zmian obejmujących swoim zakresem m.in. proces prowadzenia przetargów.

 

Tryby udzielania zamówień

Zgodnie z nową wersją ustawy, podstawowymi trybami udzielania zamówień sektorowych, do których zalicza się przetargi na prąd i gaz, będą:

  • przetarg nieograniczony i ograniczony,
  • sektorowe negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • partnerstwo innowacyjne,

a po spełnieniu określonych przesłanek także:

  • negocjacja bez ogłoszenia,
  • zamówienia z wolnej ręki.

 

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są stanowiące nowy tryb sektorowe negocjacje z ogłoszeniem. Jak będzie wyglądał ich przebieg? Pierwszym etapem jest publikacja stanowiącego zaproszenie do ubiegania się o zamówienie ogłoszenia w DUUE. Kolejnym jest złożenie przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W dalszej części trybu zamawiający zaprasza do postępowania wykonawców, którzy zostali do niego dopuszczeni, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie czeka na oferty z ich strony. Tryb ten wyróżnia brak konieczności składania ofert wstępnych. Innym ciekawym elementem sektorowych negocjacji z ogłoszeniem jest również większa możliwość skracania terminów na składanie wniosków oraz ofert ze strony zamawiającego.

Wyłączenia oraz uprawnienia

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych zakłada również zmiany w niektórych istotnych wyłączeniach oraz szczególnych uprawnieniach w przypadku zamówień sektorowych, w tym tych na energię elektryczną i gaz. Przede wszystkim, zamawiający sektorowi nie będą musieli w określonych sytuacjach sporządzać analizy potrzeb i wymagań, zdjęty został z nich również obowiązek prowadzenia konkursu w opisanych w ustawie przypadkach. Zapis dotyczący stricte branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej mówi ponadto, że zamawiający nie muszą badać podstaw wszystkich obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawców. Istnieje również możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej.

 

Zrównanie stron

W nowym Prawie Zamówień Publicznych znalazły się również zapisy zrównujące pozycję wykonawców i zamawiających. Są one odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby wykonawców, które jak dotąd pozostawały zaniedbywane. W związku z tym, w umowach zakazane będzie m.in. dowolne ograniczanie zakresu zamówienia oraz naliczanie kar umownych za kwestie, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zmiana dotyczy również zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostało obniżone z 10 do 5%. Wprowadzono także nowe zasady dotyczące waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są usługi takie jak dostarczanie prądu i gazu, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała – zgodnie z nowymi przepisami – zawierać zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany kosztów.

 

W projekcie zawarty jest również rozbudowany katalog definicji, którego celem jest zapobieganie niezgodnym z prawem interpretacjom zawartych w umowach zapisów. Wszystkie te zmiany mogą znacząco poprawić proces przetargów na zamówienia publiczne, o czym będziemy mogli przekonać się już w nadchodzącym roku.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share
Kategorie: przetarg ×

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy