Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
24 sierpnia 2020 2020-08-25

  Na początku tego roku do konsultacji...

 active  active

Ustawa offshore – co tak właściwie się zmieniło?

 

Na początku tego roku do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy promującej produkcję energii w morskich farmach wiatrowych. Wywołał on jednak szereg uwag co do kwestii merytorycznych, legislacyjnych i redakcyjnych. Dnia 7 lipca Ministerstwo Klimatu przedstawiło nowy projekt, będący odpowiedzią na wcześniejsze zastrzeżenia i przekazało go do ponownych uzgodnień. Jakie modyfikacje pojawiły się w nowej wersji ustawy offshore?

 

Zwiększenie mocy farm wiatrowych

Najistotniejsza zmiana, która pojawiła się w projekcie ustawy offshore, przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu, dotyczy zwiększenia z 4,6 GW do 5,9 GW maksymalnej mocy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które otrzymają wsparcie w ramach I fazy systemu, czyli fazy przedaukcyjnej. Zmiana jest efektem szacowań PSEW, według którego to właśnie poziom 5,9 GW odpowiada realnemu potencjałowi projektów, posiadających już umowę o przyłączenie, umożliwiającą przystąpienie do negocjacji wsparcia, oraz tych dopiero pojawiających się na rynku. W ramach pierwszej fazy wprowadzono także dodatkowy mechanizm weryfikacji projektów. Ma on zabezpieczyć pomoc publiczną przed wystąpieniem nadwsparcia, które zmniejszyłoby jej efektywność.

 

Odrębne opodatkownie

Technologie odnawialnych źródeł energii wykorzystywane na lądzie opodatkowane są podatkiem od nieruchomości. Dla osób wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych przewidziano jednak nowy, odrębny podatek. Obejmie on nie tylko 25-letni program wsparcia i instalacje realizowane w oparciu o projektowany system, ale będzie miał charakter ogólny. Podstawą opodatkowania będzie zainstalowana moc danej farmy wiatrowej wynikająca z koncesji, a jej stawka będzie odpowiadała iloczynowi tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.

Coroczne rozliczanie salda

Ustawa offshore wydłuża okres wsparcia finansowego dla farm wiatrowych w stosunku do innych źródeł energii odnawialnej. Podczas gdy w przypadku pozostałych OZE wsparcie to trwa 15 lat, produkcja elektryczna w farmach wiatrowych jest wspierana przez okres lat 25. Z tego względu wprowadzono jednak obowiązek corocznego rozliczania ujemnego lub dodatniego salda. Rozwiązanie to ma być korzystne zarówno dla zarządzających systemem, jak i dla beneficjentów i instytucji finansowych. Zwiększy ono bowiem transparentność projektu i pewność funkcjonowania jego podmiotów. Coroczne rozliczenia zdejmą również z osób, którym udzielane będzie wsparcie, wymóg jednokrotnego całkowitego podsumowania na koniec 25-letniego okresu funkcjonowania w systemie.

Koniecznie sprawdź: Zielona energia – eko oferta dla firmy

 

Inne zmiany

Do projektu wprowadzone zostały również inne, mniejsze zmiany. Skrócony został czas wsparcia w ramach pierwszej fazy – pierwotnie miał on trwać do końca 2022 roku, ale w nowej wersji termin końcowy określono na czerwiec 2021 r. Ma to pomóc w precyzyjnym oddzieleniu pierwszej i drugiej fazy, którego wymagają unijne przepisy dot. pomocy publicznej. Kolejna modyfikacja odnosi się do budowy przyłączy do krajowego systemu elektroenergetycznego. Za jej przeprowadzenie i sfinansowanie odpowiedzialni będą inwestorzy, jednak prawo pierwokupu w przypadku ewentualnej sprzedaży przysługiwać będzie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.

 

Po opublikowaniu nowego projektu rozpoczęły się kolejne procesy opiniowania oraz uzgodnień między resortami. Po zebraniu dodatkowych uwag organów administracji publicznej, ustawa offshore zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny, a następnie Stały Komitet Rady Ministrów. Ostateczna wersja projektu ma zostać uchwalona jeszcze w bieżącym roku.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy