Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
Rodzaje gazu ziemnego
26 maja 2020 2020-07-21

  Gaz ziemny (tzw. błękitne paliwo) to...

 active  active

Rodzaje gazu ziemnego

 

Gaz ziemny (tzw. błękitne paliwo) to rodzaj naturalnego, organicznego paliwa kopalnego. Spośród wszystkich paliw wydobywanych ze skorupy ziemskiej gaz uznawany jest za najbardziej ekologiczne źródło energii. W wyniku jego spalania nie powstają pyły, a do atmosfery emitowana jest względnie niska ilość CO2. Jakie są rodzaju gazu ziemnego?

 

Gaz ziemny występuje w wielu miejscach Ziemi – jego pokłady często towarzyszą złożom ropy naftowej i węgla kamiennego, choć są również miejsca, w których występuje wyłącznie sam gaz. Wśród pięciu największych producentów gazu na świcie wymienia się USA, Rosję, Iran, Kanadę oraz Chiny. Co ciekawe, wśród państw wydobywających najwięcej gazu na świecie obok Rosji są jeszcze tylko dwa państwa europejskie – będąca w pierwszej dziesiątce Norwegia (ok. 3% światowego wydobycia) i zamykająca listę Wielka Brytania (ok. 1%).

 

Czym jest gaz ziemny?

Gaz wydobywany z ziemi nie jest oczywiście tym samym gazem, który spalamy w kuchenkach gazowych. W warunkach naturalnych gaz ziemny jest mieszaniną różnych gazów i związków chemicznych, w której zdecydowanie dominujący udział ma metan. Pozostałymi składnikami mogą być zarówno inne gazy palne, takie jak etan, propan czy butan, jak i gazy niepalne, np. azot, para wodna czy CO2. Gaz często jest zanieczyszczony różnego rodzaju związkami chemicznymi oraz cząstkami stałymi.

 

Sprawdź naszą ofertę gazu dla firm!

 

Skład gazu ziemnego jest bardzo zróżnicowany w zależności od miejsca jego występowania i wydobycia. Aby błękitne paliwo trafiło do sieci dystrybucyjnych, gaz naturalny musi być poddany różnym procesom chemicznym, w wyniku których z jego składu usuwane są zbędne składniki. Dlatego gaz ziemny po wydobyciu jest przemysłowo oczyszczany i uzdatniany, tak aby zawierał odpowiednio wysoki udział metanu i spełniał parametry jakościowe określające m.in. minimalną kaloryczność. Poza tym gaz poddawany jest jeszcze jednemu procesowi – tzw. nawanianiu. W wyniku tego procesu gaz uzyskuje charakterystyczny zapach, który łatwo wyczuć, gdy dochodzi do rozszczelnienia instalacji.

 

Rodzaje gazu ziemnego dostępnego na rynku

Szczegółową charakterystykę rodzajów gazu ziemnego trafiającego do sieci dystrybucyjnej reguluje Obwieszczenie Ministra Energii z 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W rozdziale 8 obwieszczenia (zob. par. 38, ust. 1 pkt 6) czytamy, że w sieciach przesyłowych dostępne są następujące rodzaje gazu ziemnego:

  • gaz ziemny wysokometanowy typu E,
  • gaz ziemny zaazotowany typu Lw,
  • gaz ziemny zaazotowany typu Ls,
  • gaz ziemny zaazotowany typu Lm,
  • gaz ziemny zaazotowany typu Ln.

 

Zasadnicza różnica między rodzajami gazu występuje w zakresie minimalnego poziomu ciepła spalania:

 

Gaz ziemny wysokometanowy typu E – gaz o wysokiej zawartości metanu (około 98%) oraz śladowych ilościach azotu (około 1%) i gazów palnych (około 1%). Minimalne ciepło spalania dla gazu typu E ustalono na poziomie 34 MJ/m3. Gaz ziemny wysokometanowy typu E jest dystrybuowany w miejskich sieciach gazowych, jako tzw. paliwo sieciowe na użytek gospodarstw domowych, firm, do wykorzystania w przemyśle i w sektorze komunalnym.

 

Gaz ziemny zaazotowany typu Lw – gaz o znacznie mniejszej ilości metanu w objętości (mniej niż 80%), z domieszką niepalnego azotu (około 20%) i gazów palnych (około 1%). Minimalne ciepło spalania dla zaazotowanego gazu typu Lw ustalono na poziomie 30 MJ/m3.

 

Gaz ziemny zaazotowany typu Ls – gaz o zmniejszonej ilości metanu w objętości w stosunku do zaazotowanego gazu typu LW (tu objętość metanu wynosi mniej niż 72%) z dużą domieszką niepalnego azotu (około 27%) i śladowymi ilościami gazów palnych i CO2 (po około 1%). Minimalne ciepło spalania gazu zaazotowanego typu Ls ustalono na poziomie 26 MJ/m3.

 

Gaz ziemny zaazotowany typu Ln i Lm – gaz ziemny o względnie najniższej zawartości metanu – w typie gazu Ln jest to mniej niż 66%, a w typie gazu Lm mniej niż 61%. Gaz zawiera znaczną domieszkę azotu (przynajmniej 32%) oraz znikome ilości gazów palnych i CO2 (po około 1%). Minimalne ciepło spalania dla gazu ziemnego typu Ln i Lm ustalono na poziomie odpowiednio 22 MJ/m3 oraz 18 MJ/m3.

 

Gaz ziemny z grupy L jest dostarczany w sieciach lokalnych jako paliwo do wykorzystania w gospodarstwach domowych oraz lokalnych firmach. Częściej przedmiotem dostaw jest gaz ziemny zaazotowany typu Lw. Gaz ziemny zaazotowany typu Ls jest dostarczany użytkownikom lokalnym najczęściej tylko w pobliżu ujęcia gazu (kopalni). Z kolei gaz typu Ln i Lm nie jest dostarczany w Polsce, choć przepisy określają jego parametry jakościowe.

 

Gaz płynny: propan – butan

Poza wyżej wymienionymi rodzajami paliwa gazowego, w sieci dystrybucyjnej może być także dostarczany gaz płynny. Wyróżnia się dwa typy gazu oferowanego przez działających w Polsce sprzedawców gazu:

  • gaz propan – butan – powietrze grupy GPP – o względnie niskim poziomie ciepła spalania ustalonym na nie mniej niż 23,3 MJ/m3.
  • gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P – o wysokim poziomie ciepła spalania ustalonym na nie mniej niż 111,6 MJ/m3.

 

Warto dodać, że gaz płynny (propan – butan) w odróżnieniu od wysokometanowego gazu ziemnego typu E i gazów z grupy L, jest gazem uzyskiwanym sztucznie – jest produktem ubocznym m.in. rafinacji ropy naftowej i wydobycia gazu ziemnego. Co ciekawe, temperatura zapłonu gazu płynnego jest niższa w porównaniu do gazu ziemnego (odpowiednio około 460 i 600 ˚C.).

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy