Telefon
Infolinia: ND Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: ND Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
Sprzedaż rezerwowa paliw gazowych. Co może grozić przedsiębiorcom?
17 lipca 2019 2020-07-21

Znalezienie się przez firmę na awaryjnej umowie...

 active  active

Sprzedaż rezerwowa paliw gazowych. Co może grozić przedsiębiorcom?

Znalezienie się przez firmę na awaryjnej umowie dostarczania paliwa gazowego, oznacza przypadek zaprzestania dostarczania gazu ziemnego przez dotychczasowego sprzedawcę. Nie świadczy to o natychmiastowym braku dostarczania błękitnego paliwa, ale może wiązać się z naliczaniem wyższych opłat wynikających z maksymalnej stawki taryfowej i późniejszą rozwiązaniem umowy przez sprzedawcę rezerwowego.

 

Rezerwowa umowa dostarczania paliwa gazowego

 

W przypadku zaprzestania dostarczania gazu ziemnego przez dotychczasowego sprzedawcę do odbiorcy biznesowego, przyłączonego do sieci dystrybucyjnej, firma która była jego klientem nie traci płynności w postaci zakręcenia „kurków”, a trafia na tzw. „rezerwę”. Oznacza to, że paliwo gazowe jest dostarczane przez sprzedawcę rezerwowego na podstawie awaryjnej umowy kompleksowej. Dotychczasowy sprzedawca powinien poinformować swoich klientów, z którymi posiada zawarte umowy sprzedaży, w terminie 2 dni od braku możliwości dalszego świadczenia usług.

W przypadku kiedy w obecnie obowiązującym kontrakcie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz odbiorcy przyłączonego do sieci, zawiera ze sprzedawcą pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu, rezerwową umowę kompleksową. Dzięki temu klienci mają szansę zagwarantowania ciągłości dostaw błękitnego paliwa, co jest możliwe za sprawą nowelizacji prawa energetycznego. Umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania gazu ziemnego przez dotychczasowe przedsiębiorstwo obrotu z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy.

 

Konsekwencje rezerwowej umowy gazowej

 

Prawo energetyczne zapewnia odbiorcom paliwa gazowego, że nawet jeśli dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie wykonywania umowy, może pobierać je z sieci, jednak nie zapewnia, że stawka za kWh gazu ziemnego w taryfie rezerwowej będzie taka sama jak wcześniej. Prawdopodobnie rozliczenie odbędzie się według wyższych stawek niż dotychczas obowiązujące, co może być niemiłym zaskoczeniem dla niejednego przedsiębiorcy.

Istnieje również ryzyko, że sprzedawca rezerwowy może zaprzestać wykonywania usługi, w sytuacji gdy odbiorca zwleka z opłatami rachunków za gaz bądź nie wywiązuje się z obowiązków, do których jest zobligowany w ramach zawartej umowy w jego imieniu przez OSD. Sprzedawca z urzędu przekazuje nowemu klientowi egzemplarz umowy maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od operatora systemu dystrybucyjnego oświadczenie o przyjęciu oferty. Zaś operator systemu dystrybucyjnego informuje odbiorcę o zawarciu w jego imieniu umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa rezerwowa podpisywana jest na czas nieokreślony, zatem istnieje obawa, że awaryjny sprzedawca gazu może wypowiedź kontrakt w dowolnym jego momencie. Realnie, przedsiębiorca nie ma wpływu na negocjowanie stawek na podstawie których odbywa się rozliczenie faktycznie pobranego paliwa gazowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfa sprzedawcy rezerwowego może ulegać zmianom i aktualizacjom, które zostają przedstawione odbiorcy, a jedyną czynnością jaką można wykonać jest ich zaakceptowanie (nie podjęcie żadnych kroków). W powyższej sytuacji, odbiorca może wypowiedzieć umowę, ale będzie to skutkowało przerwaniem dostaw gazu.

 

Sposób na „rezerwę gazową”

 

W sytuacji pojawienia się komunikatu o zaprzestaniu dostarczania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwo obrotu lub jego upadku, klienci powinni jak najszybciej wybrać nowego sprzedawcę gazu. Najlepszą rekomendacją jest wybór sprzedawcy, który poza atrakcyjną ceną, oferuje stabilność i doświadczenie rynkowe. Tak jest w przypadku firmy Po Prostu Energia S.A. w likwidacji., która jest częścią szwajcarskiej grupy energetycznej Alpiq, z ponad 100 letnim doświadczeniem w branży – mówi Marlena Szubińska z Po Prostu Energia S.A. w likwidacji.

Nie należy również pochopnie podpisywać kontraktów bez wcześniejszego zaprezentowania oferty, z osobami określającymi się przedstawicielami ds. energetyki, którzy oferują zmianę sprzedawcy gazu. Najlepiej poświęcić trochę czasu na analizę oferty i potencjalnego sprzedawcy paliwa gazowego. Przed podpisaniem umowy warto np. odwiedzić stronę internetową Urzędu Regulacji Energetyki oraz Polskiej Spółki Gazownictwa, gdzie można sprawdzić czy dany podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do obrotu paliwem gazowym – dodaje Szubińska.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym ekspertem: mailowo marlena.szubinska@poprostuenergia.pl lub pod nr telefonu (22) 32 33 333. Możesz też bez zbędnych formalności i zupełnie online zmienić sprzedawcę gazu za pomocą funkcji kup teraz.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy