Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
Jak czytać rachunek za gaz?
5 lutego 2020 2020-07-21

Faktura z rozliczeniem kosztów zużycia gazu zawiera...

 active  active

Jak czytać rachunek za gaz?

Faktura z rozliczeniem kosztów zużycia gazu zawiera kilka kategorii informacji, które mogą być niezrozumiałe dla odbiorców. Warto wiedzieć, w jaki sposób powstaje faktura za gaz, choćby po to, by w przypadku wykrycia nieprawidłowości móc złożyć reklamację na wysokość rachunku.

 

Faktury za gaz, podobnie zresztą jak rachunki za zużycie energii elektrycznej, nie zawsze są dla odbiorców czytelne i zrozumiałe. O ile każda faktura VAT niezależnie od branży sprzedawcy musi zawierać pewne stałe elementy (są one obligatoryjne i wynikają z obowiązujących przepisów podatkowych, a dokładniej z ustawy o VAT), to rozliczenie gazu niewątpliwie jest bardziej skomplikowane od zwykłej, standardowej faktury. Po pierwsze dlatego, że zawiera ono kilka dodatkowych informacji, właściwych dla dokumentowania dostaw i sprzedaży gazu, a po drugie, że na liście pozycji sprzedaży, znajdują się pojęcia niekoniecznie zrozumiałe dla odbiorców. Sytuacji nie upraszcza również fakt, że na fakturze za gaz obok danych dotyczących rzeczywistego zużycia mogą się znaleźć także prognozy mówiące o tym, jakie zużycie gazu przewidywane jest w przyszłych okresach.

 

Koniecznie sprawdź: gaz dla firmy

 

Elementy stałe faktury za gaz

Rachunek za gaz w rozumieniu prawa podatkowego jest dokumentem księgowym – fakturą VAT. Dlatego też na rozliczeniu gazu muszą znaleźć się m.in. te dane, które obligatoryjnie muszą znaleźć się na dokumencie, by zgodnie z ustawą o VAT spełniał on wymogi właściwe dla faktury. Do danych tych należą:
nazwa, adres oraz NIP sprzedawcy – tu warto podkreślić, że podmiotem wystawiającym fakturę za gaz może być zarówno dystrybutor gazu (czyli właściciel i operator dystrybucyjnej sieci gazowej), jak i sprzedawca gazu, czyi podmiot posiadający koncesję URE na sprzedaż błękitnego paliwa. Sprzedawca nie odpowiada za utrzymanie infrastruktury sieci gazowej, ani nie jest jej właścicielem,
nazwa i adres nabywcy (odbiorcy gazu), a gdy odbiorcą jest przedsiębiorstwo – jego NIP,
datę sprzedaży i datę wystawienia faktury,
• oznaczenie, iż dokument jest fakturą VAT oraz numer faktury,
przedmiot sprzedaży – na rozliczeniach gazu zawsze jest to kilka pozycji. Przedmiot sprzedaży w rozliczeniu za gaz musi być wyrażony w jednostkach miary, a każdej z pozycji przypisane są jednostkowe kwoty netto, stawka VAT oraz kwoty brutto,
zsumowana wartość faktury (kwota do zapłaty brutto) wyrażona liczbą oraz słownie,
wskazanie terminu płatności,
w przypadku gdy faktura ma być opłacona przelewem – informacja o numerze rachunku bankowego sprzedawcy.

 

Przeczytaj również:
Jak sprawdzić stan licznika gazu?
Jaki jest koszt podłączenia gazu do domu?

 

Informacje dodatkowe na fakturze za gaz

Oprócz powyższych informacji typowych dla wszystkich faktur VAT, na rozliczeniach za gaz znajdują się także inne elementy charakterystyczne dla faktur dokumentujących sprzedaż i dostawy błękitnego paliwa:
numer identyfikacyjny klienta / abonenta – często numer ten jest członem kolejnych numerów faktur lub wchodzi w skład ciągu znaków rachunku bankowego, na który dokonywane są przelewy za gaz,
miejsce dostarczania gazu / adres licznika,
numer licznika,
grupa taryfowa i taryfa za gaz,
data odczytu stanu licznika,
metoda odczytu licznika,
rzeczywiste zużycie gazu – w tym miejscu warto podkreślić, że w rozliczeniach za gaz nie jest podawana ilość zużycia wyrażona w m3, lecz zużycie wyrażone w energii, gdzie jednostką rozliczeniową jest kWh. Choć liczniki odbiorców nadal rejestrują objętość zużytego gazu, firmy z rynku gazowego w rozliczeniach bazują na energii, jaka wynika z kaloryczności gazu. Stąd na fakturach za gaz pojawia się coś takiego jak współczynnik konwersji – jest to liczba, przez którą mnoży się objętość faktycznie zużytego gazu,
okres, za jaki rozliczany jest gaz,
prognozy zużycia w przyszłych okresach oraz odpowiadające im opłaty.

 

To, co każdego klienta interesuje najbardziej, to oczywiście ceny. Rozliczenia za gaz byłyby łatwe do odczytania, gdyby odbiorcy na fakturach mieli tylko jedną pozycję kosztową wraz z informacją, jakie było zużycie gazu. Niestety, w rozliczeniach za gaz znajdują się zazwyczaj cztery pozycje. Dwie z nich mają ścisły związek z faktycznym zużyciem gazu przez odbiorcę, a dwie pozostałe mają wartości stałe niezależne od zużycia. Na fakturze za gaz znajdują się następujące pozycje:
opłata za gaz / paliwo gazowe – jednostką miary są kWh, odzwierciedlające rzeczywiste zużycie gazu w danym okresie,
opłata dystrybucyjna zmienna / za obsługę dystrybucji – jest to koszt, jaki płacimy za gwarancję otrzymania gazu o odpowiednich parametrach jakościowych. Ta opłata jest uzależniona od ilości zużytego gazu,
abonament / opłata handlowa – to stała opłata niezależna od poziomu zużycia, ustalana odrębnie przez sprzedawcę gazu zależnie od grupy taryfowej,
opłata dystrybucyjna stała / za obsługę dystrybucji – jest to stała kwota miesięczna niezależna od ilości zużycia gazu czy sprzedawcy, z którym zawiera się umowę. Jest ona ustalana przez operatora systemu dystrybucyjnego, czyli właściciela sieci gazowej.

 

Z powyższego wynika, że każdy zainteresowany obniżeniem rachunków za gaz, powinien zwracać uwagę przede wszystkim na cenę jednostkową kWh liczoną od faktycznego zużycia oraz na wysokość abonamentu miesięcznego proponowanego przez sprzedawcę.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy