Telefon
Infolinia: WT 8:00 - 17:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: WT 8:00 - 17:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
Dofinansowania na fotowoltaikę – wsparcie finansowe dla domowych instalacji fotowoltaicznych
12 sierpnia 2019 2020-07-22

Polski rynek fotowoltaiki przeżywa intensywny rozwój, a...

 active  active

Dofinansowania na fotowoltaikę – wsparcie finansowe dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Polski rynek fotowoltaiki przeżywa intensywny rozwój, a prawdziwy boom w tym sektorze dopiero przed nami. Dlaczego? Ponieważ w obliczu nadchodzących podwyżek cen prądu klienci indywidualni chętniej będą korzystać z dostępnych form dofinansowania i dotowania fotowoltaiki. Dzięki obecnym programom w ciągu kilku lat do sieci energetycznej ma zostać podłączonych nawet milion mikroinstalacji słonecznych zamontowanych na dachach gospodarstw domowych.

 

Spośród całej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce ze słońca, aż 70% pochodzi z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki dostępnym dopłatom do fotowoltaiki, rynek energii słonecznej od kilku lat intensywnie się w Polsce rozwija. Co więcej, według różnych szacunków agend rządowych nasz rynek dopiero doświadczy znaczącego wzrostu w tym segmencie – w ciągu najbliższych kilku lat spodziewane jest powstanie niemal miliona przydomowych mikroinstlacji o mocy do 10 kW. Wszystko dzięki atrakcyjnym programom gwarantującym zarówno dotacje, jak i preferencyjne kredyty na zakup paneli słonecznych.

 

Z jakiego rodzaju programów pomocowych mogą korzystać gospodarstwa domowe?

Dofinansowania na fotowoltaikę

 

  1. „Mój prąd” – bezzwrotna dotacja do instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszony w lipcu 2019 r. program „Mój prąd” może przyczynić się do założenia nawet 200 tys. nowych instalacji produkujących prąd ze słońca. Program jest skierowany do gospodarstw domowych, co oznacza, że mogą z niego korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Przewidziane dotacje dotyczą inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW.

 

Po złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych. W programie jest zapis, że dotacja nie może przekroczyć 50% wydatków na instalację fotowoltaiczną, w praktyce jednak całkowity koszt takiej inwestycji jest wyższy, nie ma więc dużego ryzyka niewykorzystania pełnej kwoty dotacji.

 

Dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” jest jednorazowe, bezzwrotne i nieopodatkowane. Przysługuje w ramach poniesionych kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych (uwaga: dotacja nie obejmuje inwestycji w kolektory słoneczne, których przeznaczeniem jest ogrzewanie wody lub budynku).

 

Warunki otrzymania dofinansowania w programie „Mój prąd”

Beneficjent dotacji, składając wniosek do NFOŚiGW, musi przedstawić m.in. fakturę za zakup i montaż instalacji. Faktura powinna być opatrzona opisem „Zgłoszono do programu Mój Prąd”. Poza tym należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej z informacją o numerze punktu poboru energii oraz zainstalowaniu licznika. Dokument od operatora musi mieć czytelny podpis i być opatrzony firmową pieczęcią. Uwaga: dotacja jest wypłacana już po dokonaniu inwestycji, co oznacza, że najpierw należy zabezpieczyć na jej cel pełną kwotę środków.

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 20 grudnia 2019 r., ale program ma być kontynuowany w kolejnych latach – aż do wyczerpania puli środków, która jest niemała, bo sięga aż 1 mld zł. Najprawdopodobniej nabór wniosków na rok 2020 r. będzie ogłoszony już w styczniu 2020 r.

 

Sprawdź również: Zmiana sprzedawcy energii online

 

  1. Ulga termomodernizacyjna, czyli odpis podatkowy w PIT

Od 2019 r. osoby fizyczne rozliczające się z podatku dochodowego (PIT) i inwestujące w fotowoltaikę, oprócz możliwości pozyskania dotacji, mają też możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w związku z wydatkami poniesionymi na termomodernizację budynków. We wrześniu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące zasad wykorzystania ulgi. Wynika z nich, że mogą z niej korzystać zarówno osoby rozliczający się z podatku wg skali podatkowej, jak i jednolitej stawki, oraz ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ulga jest dostępna dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Nie muszą być to jednak wyłącznie budynki wolnostojące, bowiem przysługuje ona również właścicielom mieszkań usytuowanych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

 

Ustawodawca przyjął, że przysłowiowy Kowalski może maksymalnie odliczyć od wykazanych w PIT przychodów kwotę do 53 tys. zł, przy czym ma prawo zaliczyć wszystkie poniesione wydatki. W praktyce oznacza to możliwość odliczenia od swoich przychodów całkowitego kosztu zakupu i montażu paneli słonecznych, ponieważ zazwyczaj instalacja o mocy do 10 kW kosztuje mniej niż założony limit.

 

Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna ma szerokie zastosowanie – dotyczy różnego rodzaju inwestycji związanych z modernizacją cieplną i energetyczną budynku. W szerokim zakresie kwalifikowanych wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi znajduje się inwestycja w fotowoltaikę (opis: „całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne”).

 

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalny limit 53 tys. zł nie jest przypisany do konkretnej lokalizacji. Oznacza to, że jedna osoba może dokonać odliczenia w związku z zakupem większej liczby instalacji, np. w dwóch lub trzech należących do niego nieruchomościach. W przypadku małżeństw, każdy z małżonków ma prawo oddzielnie odliczyć pełną kwotę. Aby skorzystać z ulgi, nie trzeba w budynku wykonywać audytu energetycznego.

 

Warunkiem rozliczenia ulgi jest zakończenie inwestycji w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację. Ponadto, należy zachować faktury dokumentujące wydatki. W rozliczeniu PIT uwzględnia się kwotę brutto (netto + VAT), jednak w przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną i jednocześnie VAT-owcem już wcześniej odliczył VAT z tytułu poniesionych kosztów, w PIT powinien uwzględnić jedynie kwoty netto.

 

Sprawdź również:

Prąd dla domu

Prąd dla firmy

 

  1. Program „Czyste powietrze”, czyli atrakcyjne pożyczki na zakup paneli fotowoltaicznych

„Czyste powietrze” to duży program finansowy o łącznej kwocie 103 mld zł, rozpisany na 10 lat. W jego wyniku na dachach polskich domów ma się pojawić około 600 tys. mikroinstalacji solarnych. Z programu mogą korzystać przede wszystkim osoby fizyczne dokonujące inwestycji w celu zmniejszenia emisji pyłów i zanieczyszczeń oraz chcące poprawić efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych (lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą). W przypadku wymiany pieców lub inwestycji w ocieplenie budynków przysługują bezzwrotne dotacje. Inaczej jest w przypadku fotowoltaiki, gdzie dofinansowanie przyjmuje wyłącznie formę niskooprocentowanej pożyczki, ale jest ona niezwykle atrakcyjna, bo jej stopa liczona jest według wzoru WIBOR dla 12 mies. + 0,7% (jednak nie mniej niż 2% w skali roku). Pożyczkę można uzyskać na pełną kwotę inwestycji – do 30 tys. zł lub na jej cześć, a maksymalny okres spłaty nie może przekraczać 15 lat. W założeniu właściciel nieruchomości, który nie posiada wystarczających środków lub nie chce inwestować własnych pieniędzy, biorąc pożyczkę przy takim oprocentowaniu bez problemu ją spłaci z oszczędności wygenerowanych z redukcji dotychczasowych rachunków za prąd.

 

Pożyczka skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Mogą się o nią ubiegać także osoby budujące nowy dom.

 

Dotowanie fotowoltaiki tanim kredytem w ramach programu „Czyste powietrze” możliwe jest dla instalacji o łącznej mocy do 40 kW. Uwaga: w odróżnieniu od programu „Mój prąd” w programie „Czyste powietrze” w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek, a dopiero potem wydatkować środki. Wnioski można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały stosowne porozumienie z WFOŚiGW. Dotychczas nie wszystkie gminy podpisały jednak takie porozumienie.

 

Sprawdź również:

Gaz dla domu

Gaz dla firmy

 

  1. Program Agroenergia, czyli duża dotacja fotowoltaiki u rolników indywidualnych

Z programu Agroenergia (prowadzonego również przez NFOŚiGW) mogą korzystać wyłącznie rolnicy indywidualni posiadający nie więcej niż 300 ha. Pomoc polega na możliwości uzyskania bezzwrotnego lub zwrotnego dofinansowania m.in. w ramach budowy nowych jednostek produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a więc również instalacji fotowoltaicznych. Pożyczkę o bardzo atrakcyjnej stopie oprocentowania, liczonej według wzoru WIBOR dla 12 mies. + 0,5%, można uzyskać na okres maksymalnie 15 lat na pełen koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Możliwa jest także jednorazowa, bezzwrotna dotacja nawet do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 800 tys. zł).

 

Należy zaznaczyć, że projekty inwestycyjne w ramach programu Agroenergia obejmują większe instalacje, ponieważ minimalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł (maksymalnie 2 mln zł).

 

Nadchodzi czas, w którym każdy właściciel domu będzie mógł się cieszyć własnym, w pełni ekologicznym źródłem prądu, przynoszącym rokrocznie spore oszczędności. Jeszcze nigdy indywidualni odbiorcy prądu nie mieli tak dobrych i korzystnych warunków wsparcia finansowego dla ekologicznych inwestycji, które docelowo nie tylko ratują środowisko naturalne, ale przekładają się na realne oszczędności.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy