Telefon
Infolinia: SO Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: SO Nieczynne
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
Dofinansowania na fotowoltaikę – wsparcie finansowe dla domowych instalacji fotowoltaicznych
12 sierpnia 2019 2020-07-22

Polski rynek fotowoltaiki przeżywa intensywny rozwój, a...

 active  active

Dofinansowania na fotowoltaikę – wsparcie finansowe dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Polski rynek fotowoltaiki przeżywa intensywny rozwój, a prawdziwy boom w tym sektorze dopiero przed nami. Dlaczego? Ponieważ w obliczu nadchodzących podwyżek cen prądu klienci indywidualni chętniej będą korzystać z dostępnych form dofinansowania i dotowania fotowoltaiki. Dzięki obecnym programom w ciągu kilku lat do sieci energetycznej ma zostać podłączonych nawet milion mikroinstalacji słonecznych zamontowanych na dachach gospodarstw domowych.

 

Spośród całej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce ze słońca, aż 70% pochodzi z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki dostępnym dopłatom do fotowoltaiki, rynek energii słonecznej od kilku lat intensywnie się w Polsce rozwija. Co więcej, według różnych szacunków agend rządowych nasz rynek dopiero doświadczy znaczącego wzrostu w tym segmencie – w ciągu najbliższych kilku lat spodziewane jest powstanie niemal miliona przydomowych mikroinstlacji o mocy do 10 kW. Wszystko dzięki atrakcyjnym programom gwarantującym zarówno dotacje, jak i preferencyjne kredyty na zakup paneli słonecznych.

 

Z jakiego rodzaju programów pomocowych mogą korzystać gospodarstwa domowe?

Dofinansowania na fotowoltaikę

 

  1. „Mój prąd” – bezzwrotna dotacja do instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszony w lipcu 2019 r. program „Mój prąd” może przyczynić się do założenia nawet 200 tys. nowych instalacji produkujących prąd ze słońca. Program jest skierowany do gospodarstw domowych, co oznacza, że mogą z niego korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Przewidziane dotacje dotyczą inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW.

 

Po złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych. W programie jest zapis, że dotacja nie może przekroczyć 50% wydatków na instalację fotowoltaiczną, w praktyce jednak całkowity koszt takiej inwestycji jest wyższy, nie ma więc dużego ryzyka niewykorzystania pełnej kwoty dotacji.

 

Dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” jest jednorazowe, bezzwrotne i nieopodatkowane. Przysługuje w ramach poniesionych kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych (uwaga: dotacja nie obejmuje inwestycji w kolektory słoneczne, których przeznaczeniem jest ogrzewanie wody lub budynku).

 

Warunki otrzymania dofinansowania w programie „Mój prąd”

Beneficjent dotacji, składając wniosek do NFOŚiGW, musi przedstawić m.in. fakturę za zakup i montaż instalacji. Faktura powinna być opatrzona opisem „Zgłoszono do programu Mój Prąd”. Poza tym należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej z informacją o numerze punktu poboru energii oraz zainstalowaniu licznika. Dokument od operatora musi mieć czytelny podpis i być opatrzony firmową pieczęcią. Uwaga: dotacja jest wypłacana już po dokonaniu inwestycji, co oznacza, że najpierw należy zabezpieczyć na jej cel pełną kwotę środków.

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 20 grudnia 2019 r., ale program ma być kontynuowany w kolejnych latach – aż do wyczerpania puli środków, która jest niemała, bo sięga aż 1 mld zł. Najprawdopodobniej nabór wniosków na rok 2020 r. będzie ogłoszony już w styczniu 2020 r.

 

Sprawdź również: Zmiana sprzedawcy energii online

 

  1. Ulga termomodernizacyjna, czyli odpis podatkowy w PIT

Od 2019 r. osoby fizyczne rozliczające się z podatku dochodowego (PIT) i inwestujące w fotowoltaikę, oprócz możliwości pozyskania dotacji, mają też możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w związku z wydatkami poniesionymi na termomodernizację budynków. We wrześniu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące zasad wykorzystania ulgi. Wynika z nich, że mogą z niej korzystać zarówno osoby rozliczający się z podatku wg skali podatkowej, jak i jednolitej stawki, oraz ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ulga jest dostępna dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Nie muszą być to jednak wyłącznie budynki wolnostojące, bowiem przysługuje ona również właścicielom mieszkań usytuowanych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

 

Ustawodawca przyjął, że przysłowiowy Kowalski może maksymalnie odliczyć od wykazanych w PIT przychodów kwotę do 53 tys. zł, przy czym ma prawo zaliczyć wszystkie poniesione wydatki. W praktyce oznacza to możliwość odliczenia od swoich przychodów całkowitego kosztu zakupu i montażu paneli słonecznych, ponieważ zazwyczaj instalacja o mocy do 10 kW kosztuje mniej niż założony limit.

 

Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna ma szerokie zastosowanie – dotyczy różnego rodzaju inwestycji związanych z modernizacją cieplną i energetyczną budynku. W szerokim zakresie kwalifikowanych wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi znajduje się inwestycja w fotowoltaikę (opis: „całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne”).

 

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalny limit 53 tys. zł nie jest przypisany do konkretnej lokalizacji. Oznacza to, że jedna osoba może dokonać odliczenia w związku z zakupem większej liczby instalacji, np. w dwóch lub trzech należących do niego nieruchomościach. W przypadku małżeństw, każdy z małżonków ma prawo oddzielnie odliczyć pełną kwotę. Aby skorzystać z ulgi, nie trzeba w budynku wykonywać audytu energetycznego.

 

Warunkiem rozliczenia ulgi jest zakończenie inwestycji w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację. Ponadto, należy zachować faktury dokumentujące wydatki. W rozliczeniu PIT uwzględnia się kwotę brutto (netto + VAT), jednak w przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną i jednocześnie VAT-owcem już wcześniej odliczył VAT z tytułu poniesionych kosztów, w PIT powinien uwzględnić jedynie kwoty netto.

 

Sprawdź również:

Prąd dla domu

Prąd dla firmy

 

  1. Program „Czyste powietrze”, czyli atrakcyjne pożyczki na zakup paneli fotowoltaicznych

„Czyste powietrze” to duży program finansowy o łącznej kwocie 103 mld zł, rozpisany na 10 lat. W jego wyniku na dachach polskich domów ma się pojawić około 600 tys. mikroinstalacji solarnych. Z programu mogą korzystać przede wszystkim osoby fizyczne dokonujące inwestycji w celu zmniejszenia emisji pyłów i zanieczyszczeń oraz chcące poprawić efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych (lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą). W przypadku wymiany pieców lub inwestycji w ocieplenie budynków przysługują bezzwrotne dotacje. Inaczej jest w przypadku fotowoltaiki, gdzie dofinansowanie przyjmuje wyłącznie formę niskooprocentowanej pożyczki, ale jest ona niezwykle atrakcyjna, bo jej stopa liczona jest według wzoru WIBOR dla 12 mies. + 0,7% (jednak nie mniej niż 2% w skali roku). Pożyczkę można uzyskać na pełną kwotę inwestycji – do 30 tys. zł lub na jej cześć, a maksymalny okres spłaty nie może przekraczać 15 lat. W założeniu właściciel nieruchomości, który nie posiada wystarczających środków lub nie chce inwestować własnych pieniędzy, biorąc pożyczkę przy takim oprocentowaniu bez problemu ją spłaci z oszczędności wygenerowanych z redukcji dotychczasowych rachunków za prąd.

 

Pożyczka skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Mogą się o nią ubiegać także osoby budujące nowy dom.

 

Dotowanie fotowoltaiki tanim kredytem w ramach programu „Czyste powietrze” możliwe jest dla instalacji o łącznej mocy do 40 kW. Uwaga: w odróżnieniu od programu „Mój prąd” w programie „Czyste powietrze” w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek, a dopiero potem wydatkować środki. Wnioski można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały stosowne porozumienie z WFOŚiGW. Dotychczas nie wszystkie gminy podpisały jednak takie porozumienie.

 

Sprawdź również:

Gaz dla domu

Gaz dla firmy

 

  1. Program Agroenergia, czyli duża dotacja fotowoltaiki u rolników indywidualnych

Z programu Agroenergia (prowadzonego również przez NFOŚiGW) mogą korzystać wyłącznie rolnicy indywidualni posiadający nie więcej niż 300 ha. Pomoc polega na możliwości uzyskania bezzwrotnego lub zwrotnego dofinansowania m.in. w ramach budowy nowych jednostek produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a więc również instalacji fotowoltaicznych. Pożyczkę o bardzo atrakcyjnej stopie oprocentowania, liczonej według wzoru WIBOR dla 12 mies. + 0,5%, można uzyskać na okres maksymalnie 15 lat na pełen koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Możliwa jest także jednorazowa, bezzwrotna dotacja nawet do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 800 tys. zł).

 

Należy zaznaczyć, że projekty inwestycyjne w ramach programu Agroenergia obejmują większe instalacje, ponieważ minimalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł (maksymalnie 2 mln zł).

 

Nadchodzi czas, w którym każdy właściciel domu będzie mógł się cieszyć własnym, w pełni ekologicznym źródłem prądu, przynoszącym rokrocznie spore oszczędności. Jeszcze nigdy indywidualni odbiorcy prądu nie mieli tak dobrych i korzystnych warunków wsparcia finansowego dla ekologicznych inwestycji, które docelowo nie tylko ratują środowisko naturalne, ale przekładają się na realne oszczędności.

Podziel się: Facebook share LinkedIn share Twiiter share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy

Zainteresowany?

Zmniejsz swój rachunek za prąd. Poznaj naszą ofertę i zmień sprzedawcę energii elektrycznej na Po Prostu Energia.

Wyślij