23 lipca 2020

Konsument

  Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością...

Więcej